Handicap 2017/18 Finalrunden                    
    Paarungen 1/4 Finals                      
    Austragungs-Datum : 3. Januar 2018                      
    Grosser Final Resultat                      
    Pfyffer Bruno (10) Joss Max (10)  3 : 0                      
    Eggenberger Ueli (10) Beck Martin (10)  2 1/2 : 1 1/2                      
    Bugmann Walter (7) Lanz Martin (13) 3 : 0                      
    Linder Heinz (9) Mazzoni Livio (11)  2 1/2 : 1 1/2                      
                         
                         
    Lengyel Boaz (12) Baumann Kurt (8)  1/2 : 2 1/2                      
    Zahnd Alfred (11) Rüetschi Peter (9) 2 1/2 : 1/2                      
    Brandenberger Walter (8) Stöckli Robert (12)  0 : 3                      
    Eichenberger Hans (10) Wüthrich Albert (10)  3 : 2                       
                         
    Paarungen 1/2 Finals                      
    Austragungs-Datum : 21. Februar 2018                      
    Grosser Final Resultat                      
    Pfyffer Bruno ( 12) Linder Heinz (8) 0 : 2 1/2                      
    Eggenberger Ueli (11) Bugmann (9)  2 1/2 : 1 1/2                      
                         
    Baumann Kurt (6) Eichenberger Hans (14) 3 : 1                      
    Zahnd Alfred (9) Stöckli Robert (11) 2 : 3                      
                         
    Paarungen der Finals                      
    Austragungs-Datum : 14. März 2018                      
    Grosser Final Resultat                      
    Linder Heinz (9) Eggenberger (11) 3 : 2                      
                         
    Baumann Kurt (4) Stöckli Robert (16) versch. 28.03.                      
                         
    In Klammern: Spielzeit in Minuten                      
    Es gilt: Best of 4                      
    Das heisst: Wer zuerst 2 1/2 Punkte erreicht, kommt eine Runde weiter.                      
    Beim Stande von 2:2 entscheidet die nächste Gewinnpartie.                      
    Im ersten Spiel hat der erstgenannte Spieler weiss.